Vážení rodiče, hráči.


Chtěli bychom Vás informovat o výši a termínech plateb příspěvků pro rok 2022.


Prosíme vás tedy o podporu klubu včasným zaplacením příspěvků, alespoň částečně polovinou částky na níže uvedený účet.Vedením oddílu fotbalu byla odsouhlasena tato výše příspěvků:

Fotbalové příspěvky (oddíl fotbalu) – ročně 4.500 Kč
Platba na účet : 212665389/0300
VS : 7RRMMDD

Každý prosím uvede do poznámky pro příjemce jméno hráče + odd.příspěvky 2022 – fotbal

Lze platit jednorázově termín 28. 2. 2022 nebo po polovinách,v termínech do 28. 2. 2022 a 31. 8. 2022

Příspěvky do FAČR ( bez toho hráč nemůže nastoupit k zápasu)
Platba : 100 Kč
U hráčů od 18 let: 200 Kč do 31. 1. 2022

– dodat trenérům,případně Tomáši Holíkovi v hotovosti, který za Vás platbu zašle.Klubový příspěvek (SK RAPID PLZEŇ):

100 Kč
u členů od 18 let : 500 Kč


Platba na účet : 212665389/0300
VS : 7RRMMDD , splatné do 28. 2. 2022


Tyto příspěvky jsou placeny v rámci příslušnosti k SK RAPID PLZEŇ.
Text – jméno a příjmení – ČP 2022 do SK Rapid Plzeň

Rodiče a hráče bychom poprosili v rámci přehlednosti o platby na účty dle těchto podkladů.


Děkujeme za Váš zájem u nás sportovat a myslíme si, že společně s prácí trenérů zvyšujete úroveň fotbalu na Rapidu.

Děkuje za pochopení a těšíme se na spolupráci v roce 2022.

Fotbalový výbor SK Rapid
prezident : Tomáš Holík