Vážení rodiče, hráči.


Chtěli bychom Vás informovat o výši a termínech plateb příspěvků pro rok 2023.


Prosíme vás tedy o podporu klubu včasným zaplacením příspěvků, alespoň částečně polovinou částky na níže uvedený účet.Vedením oddílu fotbalu byla odsouhlasena tato výše příspěvků:

Fotbalové příspěvky (oddíl fotbalu)

  • Kategorie muži, dorost, žáci – ročně 6.000 Kč
  • Kategorie mladší a mini přípravky – ročně 4.000 Kč
  • Kategorie starší přípravky – ročně 5.000 Kč


Platba na účet : 212665389/0300
VS : 7RRMMDD

Do poznámky pro příjemce: jméno hráče + odd.příspěvky 2023 – fotbal

Lze platit jednorázově termín 28. 2. 2023 nebo po polovinách,v termínech do 28. 2. 2023 a 31. 8. 2023Příspěvky do FAČR ( bez toho hráč nemůže nastoupit k zápasu)

  • Platba : 100 Kč
  • U hráčů od 18 let: 200 Kč do 31. 1. 2023

Dodat trenérům, případně Tomáši Holíkovi v hotovosti, který za Vás platbu zašle.


Klubový příspěvek (SK RAPID PLZEŇ):

  • 100 Kč
  • u členů od 18 let : 500 Kč


Platba na účet : 212665389/0300
VS : 7RRMMDD , splatné do 28. 2. 2023

Tyto příspěvky jsou placeny v rámci příslušnosti k SK RAPID PLZEŇ.
Do poznámky: jméno a příjmení – ČP 2023 do SK Rapid Plzeň

Rodiče a hráče bychom poprosili v rámci přehlednosti o platby na účty dle těchto podkladů.

Prosíme všechny o včasnou platbu. Klub musí i vzhledem k zdražení všech možných energií platit zálohy, pronájmy a veškeré služby
spojené s chodem klubu. Předem děkujeme.

Děkujeme za Váš zájem u nás sportovat a myslíme si, že společně s prácí trenérů zvyšujete úroveň fotbalu na Rapidu.

Fotbalový výbor SK Rapid
prezident : Tomáš Holík

Tomáš Holík
13 ledna, 2023